เกี่ยวกับบริษัท ประวัติความเป็นมา

บริษัท ไฟว์ เค ที คอน จำกัด  ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการ

ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จโดยบริษัทฯเล็งเห็นความสำคัญของโครงการก่อสร้างทั่วไปและได้พัฒนาการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จให้อยู่ในระดับมาตรฐาน  โดยทีมวิศวกรและทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ  ด้วยกระบวนการผลิตที่พิถีพิถัน  ตั้งแต่เลือกสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล ใช้เครื่องจักรอันทันสมัยซึ่งควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตลอดจนการบริการด้วยรถขนส่งมากกว่า 100 คัน

                ภารกิจหลักของบริษัทฯ คือ การผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ  รวมทั้งการให้บริการในด้านต่างๆแก่ลูกค้า  เช่น การให้ความรู้และให้คำปรึกษาเรื่องคอนกรีตผสมเสร็จ การรับจอง ORDER จากลูกค้า    รวมถึงการสำรวจความยากง่ายและแก้ไขปัญหาในการทำงาน

                บริษัทฯก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2545 โดยเริ่มแรกดำเนินธุรกิจด้านการเป็นตัวแทนจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ  ให้กับผู้ผลิตคอนกรีตหลายราย

 แต่เมื่อภาวะเศรษฐกิจดีขึ้น ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์มีมากขึ้น ทางบริษัทฯตั้งหน่วยผลิตคอนกรีตผสมเสร็จแห่งแรกขึ้น โดยใช้ชื่อหน่วยผลิตทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมิ   ถนนบางนาตราด กม.15 ซึ่งหน่วยผลิตแห่งนี้ใช้รองรับหน่วยงานในและรอบสนามบินสุวรรณภูมิ  ทางบริษัทฯมีแผนที่จะเพิ่มหน่วยผลิตขึ้นอีก เพื่อรองรับโครงการทางภาครัฐและเอกชนต่อไป

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

ปูนซีเมนต์:ใช้ปูนซีเมนต์บอร์ตแลนด์ประเภท 1 มอก.15-2547

หินย่อย:ใช้หินที่มีความแข็งแกร่งมีขนาดและส่วนคละถูกต้องตามมาตรฐาน  ASTM C33

ทราย:ใช้ทรายที่มีขนาดและส่วนคละตามมาตรฐาน ASTM

น้ำ-น้ำยาผสมเพิ่ม:ใช้น้ำยาผสมคอนกรีตมาตรฐาน ASTM C

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 26,958