สินค้าและบริการ ประเภทคอนกรีตที่ให้บริการ

 +คอนกรีตสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป (Normal Concrete)

 เป็นคอนกรีตที่ใช้สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป  ถูกออกแบบส่วนผสมตามค่ากำลังอัดที่อายุ 28 วัน ตามมาตรฐานมีส่วนผสมของสารลดน้ำและหน่วงการก่อตัว  เช่น  คาน  เสา พื้น  เป็นต้น

+คอนกรีตสำหรับงานปั้ม  (Pumping Concrete)

เป็นคอนกรีตที่มีความเหลวกว่าคอนกรีตทั่วไปซึ่งใช้สำหรับเทคอนกรีตผ่านเครื่องลำเลียงคอนกรีต

+คอนกรีตสำหรับงานเข็มเจาะ(Bored Pile Concrete)

เป็นคอนกรีตที่ออกแบบมามีการผสมด้วยสารลดน้ำและหน่วงการก่อตัว  ทำให้คอนกรีตมีความสามารถในการทำงานมากขึ้นไม่เกิดการแยกตัวขณะเทคอนกรีต

+มอร์ต้า (Mortar)

เป็นคอนกรีตพิเศษที่มีส่วนผสมปูนซีเมนต์  ทราย น้ำ น้ำยาหน่วง   เพราะไม่มีส่วนผสมของหินส่วนมากจะใช้ในการหล่อลื่นในการยิงปั๊มหรือใช้สำหรับปรับพื้นผิวให้เรียบหรืออาจใช้ในการก่อฉาบได

   +คอนกรีตผสมน้ำยากันซึม (Waterproof Concrete)

เป็นคอนกรีตที่ถูกออกแบบมาพิเศษมีความเป็นทึบน้ำมากกว่าคอนกรีตปกติ เหมาะสำหรับงานที่เกี่ยวกับการเก็บกักน้ำ  เช่น สระว่ายน้ำ  ห้องน้ำ  หรือดาดฟ้า เป็นต้น

+คอนกรีตสำหรับงานพื้นโพสเทนชั่น(Posttension Concrete)

เป็นคอนกรีตที่มีค่ากำลังอัดช่วงต้นสูงพัฒนากำลังในช่วงอายุ 3-7 วัน ส่วนมากใช้สำหรับงานเทพื้นที่มีขนาดใหญ่และต้องการความ

รวดเร็ว  ซึ่งคอนกรีตชนิดนี้สามารถเซ็ทตัวได้เร็วกว่าคอนกรีตทั่วไป

+คอนกรีตกำลังอัดสูง

เป็นคอนกรีตที่มีความแข็งตัวเร็วกว่าคอนกรีตทั่วไป เหมาะสำหรับงานเร่งด่วน  เช่น งานถนน  ลานจอดรถ  โดยมีกำลังอัดตั้งแต่ 240 ถึง 280กก/ซม2  ที่อายุ 8 ชั่วโมงและ 24 ชั่วโมง

+คอนกรีต (Topping)

เป็นคอนกรีตที่ถูกออกแบบให้ส่วนผสมมีความละเอียดมากกว่าคอนกรีตปกติ ค่ายุบตัวมากกว่าสำหรับงานคอนกรีตทั่วไป  เหมาะสำหรับงานเททับ  แผ่นพื้นสำเร็จ หรือการเทปรับระดับพื้น

+คอนกรีตต้านทานซัลเฟต

คอนกรีตต้านทานซัลเฟตใช้สำหรับงานโครงสร้างที่ต้องทนทานต่อซัลเฟตโดยเฉพาะ

+คอนกรีตห้องเย็น

คอนกรีตประเภทนี้ ถูกออกแบบสำหรับ โครงสร้างที่ต้องสัมผัสกับอุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง โดยเพิ่มปริมาณฟองอากาศในเนื้อคอนกรีต  โดยมีส่วนผสมน้ำยากัดกระจายฟองอากาศ ตามมาตรฐาน ASTM C494

                                                                                                                                                                                                                          

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 26,959